Home

Официялна страница:
www.toel-toys.dir.bg

Интернет магазин:
www.artsouvenirs.com

Арт Сувенири  ЕООД
гр. София

Производствена база:
гр.София  ул."Иван Георгов" №1Б

Лица за контакт:
Велко Бакърджиев-управител   
0888 316 325
Елена Бакърджиева- мениджър продажби 
0888 990 370

E mail:   info@artsouvenirs.com
Телефон факс: 02/ 898 50 76